+420 730 548 265
ladaszabo@seznam.cz

Autor: madarkveu

Svaz Maďarů žijících v Karlových Varech

Členství ve Svazu Maďarů

Řádným členem Svazu Maďarů žijících v českých zemích – Csech-és Morvaorszáci Maďárok Szövetsége, z.s., Pobočný spolek Karlovy Vary, může být každý občan ČR, který se hlásí k maďarské národnosti a který souhlasí se stanovami svazu. Musí být starší 18let a platit roční členský příspěvek ve výši 350 Kč.

Znak svazu

Znak Svazu Maďarů žijících v českých zemích – Csech-és Morvaorszáci Maďárok Szövetsége, z.s., Pobočný spolek Karlovy Vary, (ve zkratce Svaz Maďarů – CSMMSZ, z.s., Karlovy Vary).    

Svaz Maďarů

Svaz Maďarů v Karlových Varech byl založen 8. února 2017 za účelem sdružovat občany České republiky, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, žijícími zejména na území Karlovarského kraje, k snaze o zachování a rozvoje své kultury, jazyka, tradic a kulturního dědictví. Pro širokou veřejnost vytvářet podmínky k seznamování s kulturními hodnotami maďarského…
Více