+420 777 306 533
radka.barova@seznam.cz

Historie svazu

Svaz Maďarů žijících v Karlových Varech

Svaz Maďarů v Karlových Varech byl založen 8. února 2015 za účelem sdružovat občany České republiky, kteří se hlásí k maďarské národnosti spolu s dalšími, žijícími zejména na území Karlovarského kraje, k snaze o zachování a rozvoje své kultury, jazyka, tradic a kulturního dědictví. Pro širokou veřenjnost vytvářet podmínky k seznamování s kulturními hodnotami maďarského národa a využívat jazykový kapitál při vzájených česko-maďarských vztazích.

Svaz v současné dobé sídlí v části Karlových Varů v Rybářích. Jejími členy jsou převážně občané žijící v Karlových Varech a v blízkém okolí. Činnost svazu je relativně pestrá. Na plánováných setkání členů, na kterých si povídají, poslouchají maďarskou hudbu, organizují zajímavé přednášky a různé zábavné akce. V roce 2019 poprvé v Karlových Varech se konala vánoční Svatá mše v maďarském jazyce v kostele Povýšení svatého Kříže.

Řádným členem svazu může být každý občan ČR, který se hlásí k maďarské národnosti a který souhlasí se stanovami svazu. Musí být starší 18let a platit roční členský příspěvek ve výši 350 Kč.