+420 777 306 533
radka.barova@seznam.cz

Příprava na sčítání lidu do roku 2021

Svaz Maďarů žijících v Karlových Varech

Příprava na sčítání lidu do roku 2021

Sčítání lidu 2021 začíná o půlnoci 26. – 27. března 2021. Počítat vás lze online pomocí elektronického formuláře na webu nebo v mobilní aplikaci. Online sčítání umožňuje každému splnit zákonnou povinnost spočítat rychle a snadno, aniž by bylo nutné později vyplňovat papírové sčítací formuláře.

Je třeba si uvědomit, že se jedná o nesmírně důležitá data, na jejichž základě pak několik zákonů a předpisů upravuje práva národních menšin. Při sčítání, pokud nepřevezmeme svoji národnost a mateřský jazyk, oslabíme celou maďarskou komunitu v České republice. Pro stát jsou tyto údaje rozhodující při zacházení s menšinami. Vyplnění údaje o národnosti ve sčítacím formuláři je sice dobrovolné, nicméně hraje významnou roli, jelikož v důsledku ovlivňuje možnosti uplatňovat práva národnostních menšin a mít větší možnosti ovlivňovat chod obcí, krajů a státu.

https://www.scitani.cz

https://www.scitani.cz/csu/scitani2021/listinne-scitani

https://www.email.cz/download/k/Pmxf_dHsr37AeEP8P4vqppy3Cj95Kf9sU8pKG1X4f7m6gAkDkrmLOf5tQHcK-UwDJ4VYjxM/Leták_SLDB_2021%20.pdf