+420 777 306 533
radka.barova@seznam.cz

Členství ve Svazu Maďarů

Svaz Maďarů žijících v Karlových Varech

Řádným členem Svazu Maďarů žijících v českých zemích – Csech-és Morvaorszáci Maďárok Szövetsége, z.s., Pobočný spolek Karlovy Vary, může být každý občan ČR, který se hlásí k maďarské národnosti a který souhlasí se stanovami svazu. Musí být starší 18let a zaplatit roční členský příspěvek ve výši 350 Kč.

Členský příspěvek lze uhradit bankovním převodem nebo předat osobně na nejbližším setkání spolku či kontaktovat předsedu spolku. Číslo účtu Svazu Maďarů Karlovy Vary: 2101912817/2010. Jako variabilní symbol plátce uveďte datum narození ve tvaru ddmmrrrr.