+420 777 306 533
radka.barova@seznam.cz

Slavnostní odhalení pamětní desky Arany Jánose

Svaz Maďarů žijících v Karlových Varech

Slavnostní odhalení pamětní desky Arany Jánose

Tisztelt Tagok!
Ezúton szeretettel meghívjuk Önöket a Svaz Maďarů-CSMMSZ, z.s. KarlovyVary-i Helyi Egyesületének tagsági gyűlésre, amely az Arany János új emléktáblájának a felavatása után kerül sorra.

Vážení členové!
Velmi srdečně Vás zveme na odhalení nové pamětní desky Arany Jánose a po ukončení i na členskou schůzi Svazu Maďarů-CSMMSZ, z.s., Karlovy Vary, která by se měla konat následně po slavnostním odhalení pamětní desky.

 

Program:

  1. Setkání na Zámeckém vrchu č. 4 u pamětné desky Arany Jánose.

  2. Odhalení nové pamětní desky.

  3. Projevy pozvaných osob, (přivítání hostů a zahájení akce předsedou našeho spolku, projevy: velvyslanec Maďarska J.E. Dr. András Baranyi, Dr. Szili Katalin, předsedkyně maďarského spolku Anna Rákoci, národní umělec Turi Török Tibor, primátorka Karlových Varu

  4.  Maďarská a Česká hymna, přednes básně Arany Jánosa naší členkou paní A. Turay.

  5.  Vysvěcení pamětní desky pražským farářem Zoltánem Balgou.

  6.  Předvedení nové technologie – integrované do pamětní desky.

  7.  Ukončení slavnostního aktu.